Financiranje | Galerija pohištva IL AMBIENTI Ljubljana

Financiranje

LON hitri kredit

LON hitri kredit

je hitri kredit, ki ga kreditojemalec sklene na prodajnem mestu s strani hranilnice pooblaščenega kreditnega posrednika (trgovca). Namen kredita je izključno nakup produktov ali storitev v okviru dejavnosti kreditnega posrednika.

Značilnost kredita

 • Znesek kredita je od 100,00 do 3.000,00 EUR
 • Odplačilna doba od 3 do 60 mesecev
 • Strošek odobritve min. 40,00 EUR oziroma 6,5% od zneska
 • Fiksna obrestna mera 8,5%
 • Kredit se plačuje preko SEPA direktne obremenitve
 • Možnost odobritve brez obiska hranilnice

Zavarovanje

 • lastno

Kdo lahko najame LON kredit?

LON kredit lahko najame državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki je kredit sposoben vračati, v času najemu kredita pa ni mlajši od 18 let in ob izteku kredita ne bo starejši od 80 let.

 • Kreditojemalec je zaposlena oseba v RS ali upokojenec.
 • Kreditojemalec je lahko komitent katerekoli banke, mora pa bitiimetnik transakcijskega računa in ne pooblaščenec.
 • Znesek kredita je znesek nakupa povečan za stroške kredita.

Dokumentacija

 • zadnji bančni izpisek
 • plačilna lista (opcijski dokument)
 • osebni dokument
 • davčna številka

Merila za določanje kreditne sposobnosti

Kreditna sposobnost kreditojemalca se določa skladno z spodnjimi merili:

 • Po odštetih mesečnih obremenitvah kreditojemalca iz vseh kreditov in leasingov, razvidno iz kreditne dokumentacije in drugih dostopnih podatkov, vključno z anuiteto kredita, ki je predmet odobritve mora kreditojemalcu ostati priliv iz naslova plače v višini minimalno 450,00 EUR.

Za odobritev kredita morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

 • priliv iz naslova plače na transakcijski račun kreditojemalca v zadnjem mesecu pred odobritvijo kredita morata biti izkazana najmanj v višini 500,00 EUR;
 • da kreditojemalec skladno s podatki in informacijami, ki so razvidni iz kreditne dokumentacije in skladno z drugimi podatki, ki so dostopni, redno poravnava vse svoje obveznosti. Kreditojemalec redno poravnava svoje obveznosti, če ni v osebnem stečaju, če v obdobju zadnjih treh mesecev ni imel zapadlega dolga nad 50 EUR (negativni dogodki) in nima aktivnih izvršb in izterjav. Trgovec ta podatek pridobi iz vloge za kredit in z vpogledom v izpisek za zadnji mesec (plačila izvršb, plačila stroškov neizvršenih trajnikov dajejo slutiti, da stranka ne poravnava redno svojih obveznosti).

American Express

Da bodo nakupi ugodnejši vam ponujamo American Express.

 • maksimalno 12 obrokov
 • nobenih stroškov
 • maksimalni znesek plačila odvisen od sklenjene pogodbe stranke z banko

Subvencionirani krediti IL AMBIENTI 1, 2, 3   

V sodelovanju z Banko Koper d.d. smo vam pripravili ponudbo subvencioniranih kreditov brez obiska banke z odobritvijo na prodajnem mestu več informacij boste dobili na prodajnem mestu Il Ambienti     

GLAVNE PREDNOSTI brezplačna storitev, svojim kupcem nudimo hiter in enostaven način plačila blaga ali storitve velja za komitente vseh bank, brez obiska banke.    

OSNOVNE LASTNOSTI znesek kredita je od 250,00 EUR do 4.000,00 EUR, odplačilna doba kredita do 36 mesecev, subvencionira fiksna obrestna mera: od  2 % za kredite do 12 mesecev, od 4% za kredite nad 12 do 36 mesecev,  strošek odobritve kredita: 1,5 % od zneska kredita (min. 15,00 EUR, max. 45,00 EUR), zavarovanje: plačilo zavarovalne premije pri Zavarovalnici Triglav, kredit se odplačuje s SEPA direktno obremenitvijo.

 

Izdelava spletne strani Dinamico